• انتخاب شركت كارگزاري توسط مشتری
  • ارائه درخواست کتبی خرید به شرکت کارگزاری
  • انجام معامله در تالار بورس توسط کارگزار خریدار
  • ارائه مدارك خريد توسط كارگزار خريدار به كارگزار فروشنده
  • ارسال مدارك خريد (ثبت سفارش كالا) از سوی كارگزار فروشنده به واحد صادرات
  • واريز وجه و انجام تعهدات خریدار بر اساس اعلامیه های عرضه
  • صدور حواله فروش از سوی واحد صادرات
  • بارگيری از کارخانه مربوطه توسط پيمانكار حمل معرفی شده از سوی مشتری