جهت استفاده در صنایع راهسازی برای مناطق گرمسیری، عایق کاری و همچنین تولید قیرهای مایع از کاربردهای این نوع قیر است. قیر ۴۰/۵۰ جزء قیرهای صادراتی شرکت پترو کالا سامان بوده و به مقدار زیادی به کشورهای دیگر صادر می گردد.